Kinder- en jeugdjury Vlaanderen

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar. Juryleden krijgen in het schooljaar 2019-2020 een lijst van acht boeken om te beoordelen. Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen.

In onze bibliotheek begeleiden vrijwilligers de eerste 5 groepen. De leesgroepen komen (ongeveer) maandelijks samen om over de boeken te praten. Hieronder vind je de links naar de verschillende KJV-leesgroepen en daar vind je ook binnenkort de precieze data van de bijeenkomsten per groep.